Cases Passives mitjançant l’Estàndard Passivhaus

Cases Passives mitjançant l’Estàndard Passivhaus

Les cases passives, en un clima càlid, són aquelles edificacions que tenen un consum energètic de calefacció i refrigeració molt baix, amb un màxim de 15Kwh/m2a.

La casa passiva és un tipus d’edificació de baix consum amb uns requeriments específics:

• Envolvent tèrmica molt ben aïllada (20-25 cm d’aïllament).
• Hermeticitat a l’aire amb un valor de renovacions inferior a 0,6 h-1
• Finestres d’altes prestacions, normalment amb triple vidre.
• Lliure de ponts tèrmics per evitar salts de temperatura i condensacions.
• Ventilació controlada de doble flux amb el recuperador de calor.

Per poder aconseguir aquest baix consum i complir tots els punts anteriors és necessari un rigor en el projecte i un control exhaustiu de l’obra, ja que l’execució de cada element de l’envolvent tèrmica i de la línia d’hermeticitat han d’estar correctament executats.

Aquest conjunt de construccions es poden certificar a través de l’estàndard Passivhaus. És el certificat més utilitzat arreu del món, ja que abasta des de la geometria i orientació de l’edifici, la reducció energètica de calefacció i refrigeració i fins a la utilització d’energies renovables. A part de ser un certificat que menciona el nivell d’estalvi energètic de l’edifici, també es una garantía de qualitat de construcció, ja que per aconseguir positivament les exigències que et determina el certificat, es necessari un rigor constructiu.

Les cases passives poden ser d’obra nova o de rehabilitació. En el cas de la rehabilitació, es requereixen els mateixos elements, però amb una exigència inferior, sabent de la dificultat d’execució en edificis existents. I en aquest cas el seu certificat és Ephit.

Quan s’aposta per una casa passiva s’aconsegueix un benestar per les persones que habitaran aquell habitatge i una sostenibilitat per al medi ambient, ja que:

• Ofereix un gran nivell de confort, ja que la temperatura interior sempre és estable.

• En ser un edifici hermètic obté un bon aïllament acústic.

• L’aire que circula per l’interior a través de la ventilació mecànica és pur i saludable.

• Qualitat de construcció, per ser un edifici de baix consum, hermètic i sense ponts tèrmics per tal d’evitar cantonades fredes i pèrdues de calor excessives.

• S’obté un edifici ecològic i sostenible, ja que utilitzen molt poca energia primària i l’energia addicional per la seva construcció és mínima.

A més, és un tipus de construcció assequible econòmicament, ja que a part d’estalviar diners d’energia, la inversió que pots arribar fer per l’aïllament o per les finestres, ho pots reduir de la instal·lació de calefacció i refrigeració, essent aquesta més optima.

I s’ha demostrat que es pot arribar a estalviar un 90% del consum energètic respecte una casa tradicional.

Així, amb aquesta definició, les cases passives son aquelles edificacions que ajuden a una sostenibilitat mediambiental, una millora de la qualitat de vida de les persones i a un estalvi energètic i econòmic.Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies