Escola Bressol a Trinitat Nova

CONCURS ESCOLA BRESSOL TRINTAT NOVA

Lloc: Barcelona.

Autors: Ignasi Navàs, Alexandre Puig i Jordi Puig

Any: 2018 – Concurs
Promotor: Públic

ESTRATÈGIA

La intervenció a l’Escola Bressol Municipal de Trinitat Nova parteix de la voluntat de crear un nou front que coseixi la planta primera de l’edifici principal amb la planta segona del Mercat Municipal de Trinitat Nova, d’us propi de la llar d’infants.

Aquest nou front es configura mitjançant un conjunt de cossos  independents, de fusta laminada. Així es perment la possibilitat d’ampliació per fases, sense afectar la resta dels espais interiors. Es planteja la reorganització de les circulacions, així com de tots els espais interiors de l’escola.

La proposta es basa en una intervenció completa a l’edifici però que pugui fer-se en la major brevetat possible per tal de no entorpir el normal funcionament del curs escolar, per això es proposa un sistema constructiu prefabricat i de ràpid montatge (com és la fusta contralaminada). El factor principal és el nen (habitant dels espais interiors) es per això que els materials escollits són sobretot la fusta i el vidre, materials amables en el contacte directe i que permeten venir prefabricats i un muntatge àgil i sense residus a l’obra.

L’actuació enllaça els volums existents mitjançant un nou filtre de llum que incorpora nous espais  interiors de comunicació i relació.

PROGRAMA FUNCIONAL

En primer lloc es genera el nou volum vertical, que a través d’un doble espai,que acull l’accés, l’escala i ascensor, relaciona el vestíbul amb la planta primera i dignifica l’entrada amb una façana totalment oberta a l’exterior. Aquest doble espai es connecta amb la sala d’usos múltiples mitjançant envans mòbils i ofereix un espai multifuncional de grans dimensions.

És des d’aquesta caixa de llum, que és el doble espai, que neixen tant en planta baixa com en planta pis els recorreguts interiors que donen accés tant a les sales polivalentes de PB i P1, a les aules d’aprenentatge i espais de joc, com als diferents punts de serveis interns i banys que van apareixent en el recorregut per donar resposta a les necessitats de cada zona. Els espais de joc es vinculen directament amb el pati, generan un espai intermedi que relaciona interior i exterior

Al final dels passadissos un altre element vertical connecta les plantes. Aquesta vegada prolongant-se fins a la planta soterrani on hi trobem les instal•lacions de caldera, bugaderia i d’altres espais interns. Aquesta escala a la vegada dóna resposta al compliment dels requisits d’evacuació del centre.

ESTRUCTURA I FAÇANA

S’intervé en el forjat existent de planta baixa i planta primera per poder ubicar el nou volum de l’escala, essent, de fusta, per aconseguir el nou accés.

S’escull la fusta, ja que és un element constructiu lleuger i sostenible que faria de la intervenció una afectació mínima.

L’estructura del nou front serà de fusta contralaminada amb menys del 12%  d’humitat interior, per tal d’assegurar el mínim de dilatacions i el seu bon comportament. Els elements d’unió seran d’acer inoxidable i les baranes de l’escala seran a base de barrots d’acer galvanitzat i passamà de fusta. La fonamentació serà mitjançant sabates de superficie (aïllades i corregudes) de formigó armat. El forjat en contacte amb el terreny serà una llosa de formigó armat. Pel que fa a la façana consta de dos capes, el vidre + el filtre. En el volum de l’escala, el envidrament serà a base de blocs de vidre (tipus pavés), per tal de garantir un bon aïllament tèrmic, així com el pas de la llum diürna a tot l’espai, en els altres móduls el vidre serà un vidre transparent, i la segona capa és un filtre exterior de llistons de fusta de Larix que tamisaran la llum que incideix en l’espai interior.

S’enderroca l’esacla existent i s’afegeix una nova escala de formigó armat tancada vinculada directament amb les circulacions de l’edifici.

INSTAL·LACIONS

L’energia base per a la climatització serà l’aerotèrmia, una font renovable que treu profit de l’energia continguda a l’aire que ens envolta per tal d’utilitzar-la.

A partir d’aquesta energia es donarà servei al sistema de calefacció per terra radiant i a la climatització i renovació d’aire de tots els espais.

MATERIALITAT INTERIOR I EXTERIOR

Les aules de la Llar d’Infants l’Airet estan pensades com a espais oberts i didàctics. Per aquest motiu es planteja la separació entre la zona de jocs i la zona d’aula amb una vidriera. Una zona de jocs compartida entre les aules per a promoure les relacions entre els nens, i en comunicació directa amb el pati, aconseguint una relació interior-exterior directa.

Els materials que embolcallen aquests espais segueixen sent la fusta càlida que predomina en el centre i els envidraments, tant transparents com de colors per donar vitalitat i amplitud als espais.

Les aules estaran obertes a sud per a rebre el màxim de llum natural, llum que serà complementada de manera artificial per uns plafons que es projecten cap al sostre per inundar l’espai de llum indirecta.

El paviment de fusta, que s’extendrà per tot l’edifici, està pensat per a les peculiaritats dels usuaris de l’edifici (nadons i nens petits) serà tot ell un entarimat a base de fusta tractada amb acabat antiporós per afavorir el seu fàcil manteniment i neteja.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies