STEP by STEP, La Rehabilitació Energètica

STEP by STEP, La Rehabilitació Energètica

La rehabilitació energètica es caracteritza per poder anar pas a pas per poder millorar les prestacions de l’edifici.

Quan es fa una millora energètica en un edifici existent no es pot intervenir en tots els punts com en una casa de nova construcció.

D’aquesta manera es requereix una anàlisi energètica inicial de la casa, per així, saber a quines zones podem millorar les prestacions energètiques i anar a poc a poc. Aquesta anàlisi ens donarà una planificació per la rehabilitació amb passos individuals que podrem avaluar i comprovar i saber el cost de cadascun per poder optimitzar les solucions constructives i dur a terme les més convenients.

Es fa un enfocament component a component. El primer component on es pot intervenir és a l’envolvent, on podem millorar l’aïllament, els ponts tèrmics, les finestres i l’hermeticitat a l’aire. L’envolvent, que són les façanes i cobertes, podem actuar façana per façana. Després podem afegir una ventilació mecànica controlada (recuperador de calor) i millorar el sistema de calefacció amb una màquina de millor rendiment i més optima per la intervenció que es farà.

La façana es pot millorar afegint aïllament per l’exterior o per l’interior, l’aïllament exterior sempre té millor resultat.

Els ponts tèrmics, a vegades, són de difícil solució, però s’ha d’intentar reduir-los dins del pressupost que té la rehabilitació.

La millora de les finestres i la seva estanquitat sempre ajuden a millorar la transmitància tèrmica, ja que les finestres és el punt més dèbil, i si les millorem, conjuntament amb la façana, podem aconseguir un bon estalvi energètic.

L’hermeticitat a l’aire va combinada amb la ventilació controlada, si aconseguim una bona hermeticitat, tindrem menys pèrdues per ventilació i per tant és aconsellable complementar la intervenció amb un recuperador de calor per aportar aire nou a una temperatura estable a l’interior de l’edifici.

Així, executant tot un conjunt d’intervencions component a component podem arribar a certificar l’edifici amb el certificat Ephit, que permet acreditar un valor a la rehabilitació realitzada a l’immoble existent, una qualitat constructiva i una millora energètica.

Aquesta estratègia de rehabilitació pas a pas, per controlar la dificultat, el cost i la millora energètica, pot ser aplicada a qualsevol edifici existent, tant en una casa, com en un edifici públic. L’important és tenir una bona anàlisi inicial i una bona planificació.

 

*imatge de Europhit

 Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies